Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Eksperter i team - for læringsassistenter Godkjent 23.8 (Mindre endring) Gunhild Gylland 2 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 39.3 Hege Johannessen 2 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Beredskap ved NV Godkjent 28.6 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Dager siden
Samtykke for behandling av personopplysninger Godkjent 1.8 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 11.4 Therese Mjøen 2 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Sensurveiledning Godkjent 4.6 Therese Mjøen 2 Dager siden
HR-skjema i retur Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 2 Dager siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.5 Berit Stærkær 2 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.1 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 3 Dager siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 3 Dager siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 93.6 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 3 Dager siden
Oppgradering av Liferay høsten 2019 Godkjent 1.6 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 Dager siden
Kurs og opplæring i Liferay Godkjent 1.6 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.6 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 3 Dager siden