Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Teams - personlige innstillinger Godkjent 1.0 Thomas Misje 1 Måned siden
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Teams - team-innstillinger Godkjent 1.0 Thomas Misje 1 Måned siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Teams - administrere medlemskap Godkjent 1.0 Thomas Misje 1 Måned siden
Språk og målform på eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 1.2 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
EndNote Godkjent 15.5 Liv Gaustad 1 Måned siden
Utdanningsklinikken at the Department of Biology Godkjent 5.0 Jonathan Wright 1 Måned siden
Portefølje - digitaliseringsprogram Godkjent 4.7 Ragnhild Gimse Storrø 1 Måned siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 4.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Cristin kontaktpersoner Godkjent 9.5 Liv Gaustad 1 Måned siden
FS - Opptak Godkjent 1.4 Anette Knutsen 1 Måned siden
FS - Grader og vitnemål Godkjent 1.5 Anette Knutsen 1 Måned siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 8.3 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Registrere arbeidstid i Min Tid på mobil Godkjent 2.8 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 1 Måned siden