Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Parkeringsregler på NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Elbil - parkering og lading Godkjent 7.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 7.6 (Mindre endring) Tonje Faanes 1 Måned siden
Personvern og GDPR Godkjent 7.1 (Mindre endring) Tonje Faanes 1 Måned siden
Personvern - kontaktpersoner Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tonje Faanes 1 Måned siden
Eksponeringsregister Godkjent 10.3 (Mindre endring) Tonje Faanes 1 Måned siden
Bruke Skype for Business-møterom Godkjent 2.0 (Mindre endring) Magnar Hole 1 Måned siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 40.2 (Mindre endring) Sølvi Seljeflot 1 Måned siden
Krysspublisere innhold Godkjent 1.3 Bjørg Danielsen 1 Måned siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Cape Town Godkjent 1.8 Jannicke Gjølme Eriksen 1 Måned siden
Rutiner og instrukser for bruk av laboratorier INH Godkjent 1.8 Brynjar Fredus Svarva 1 Måned siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 Måned siden
Studentweb Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Samlokalisering - IV Godkjent 15.3 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Utenlandsopphold for studenter ved IKP Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver Godkjent 4.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
STATA Godkjent 4.9 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden