Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 4.2 Reidar Angell Hansen 17 Dager siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 3.5 Anette Knutsen 18 Dager siden
Beredskap ved HF Godkjent 5.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 18 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.2 Anette Knutsen 18 Dager siden
FS - Person Godkjent 2.8 Anette Knutsen 18 Dager siden
NICE-1 Godkjent 3.4 Guro Bråten Olsborg 18 Dager siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 18 Dager siden
Produsere vitnemål Godkjent 11.3 Anette Knutsen 18 Dager siden
Rutiner og instrukser for bruk av laboratorier INH Godkjent 1.4 Christine Anne Sætre 19 Dager siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 19 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 19 Dager siden
Politikk for utvikling av studieportefølje Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 19 Dager siden
NTNU Shorty Godkjent 3.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 19 Dager siden
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 5.4 Anette Knutsen 19 Dager siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
Overføring av personopplysninger - avtalemaler Godkjent 2.2 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 19 Dager siden
Comsol Multiphysics Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 19 Dager siden
MAXQDA Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 19 Dager siden
Leseplasser og datasaler - Gløshaugen Godkjent 9.9 Jorunn Wessel 19 Dager siden
Box Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 19 Dager siden