Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 19 Dager siden
Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Godkjent 7.3 Bernt Nicolai Særsten 19 Dager siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.2 Ilaria Canova Calori 19 Dager siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 19 Dager siden
NTNUs ærespris Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 22 Dager siden
ErasmusPluss programmet 2014 til 2021 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Torstein Høe 22 Dager siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.8 Vebjørn Slyngstadli 22 Dager siden
Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader Godkjent 1.3 (Mindre endring) Torstein Høe 22 Dager siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 22 Dager siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 22 Dager siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.5 Vebjørn Slyngstadli 22 Dager siden
Budsjettere for prosjekt Godkjent 18.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 22 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.8 Jan Håvard Ryen 22 Dager siden
FS - Felles Studentsystem Godkjent 7.3 Erik Ingve Langbakk 22 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.8 Stine Halle Faugstadmo 22 Dager siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 22 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 22 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 22 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.6 Geir Furhovden 22 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 18.6 Stig Einar Kjølsøy 23 Dager siden