Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utdanningsutvalget ved HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 14 Dager siden
HR-nettverk Godkjent 1.8 Rune Haugen 14 Dager siden
Kvikklunsj Godkjent 6.1 Roger Skjelbakken 14 Dager siden
FS - Utdanningsplan Godkjent 2.7 Anette Knutsen 14 Dager siden
Orakeltjenesten søker nye medarbeidere Godkjent 9.5 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 14 Dager siden
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 4.2 Reidar Angell Hansen 16 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.0 Elin Merete Bjørgen 17 Dager siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 3.5 Anette Knutsen 17 Dager siden
Beredskap ved HF Godkjent 5.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 17 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.2 Anette Knutsen 17 Dager siden
FS - Person Godkjent 2.8 Anette Knutsen 17 Dager siden
NICE-1 Godkjent 3.4 Guro Bråten Olsborg 17 Dager siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 17 Dager siden
Produsere vitnemål Godkjent 11.3 Anette Knutsen 17 Dager siden
Rutiner og instrukser for bruk av laboratorier INH Godkjent 1.4 Christine Anne Sætre 18 Dager siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 18 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 18 Dager siden
Politikk for utvikling av studieportefølje Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 18 Dager siden
NTNU Shorty Godkjent 3.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 18 Dager siden
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 5.4 Anette Knutsen 18 Dager siden