Alle sider

Status Revisjon Bruker  
HMS ved IFY Godkjent 12.3 (Mindre endring) Oddbjørn Grandum 3 Timer siden
Databrille Godkjent 15.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Timer siden
Personvern og GDPR Godkjent 6.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Timer siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Timer siden
Avfall Godkjent 17.3 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Timer siden
Seksuell trakassering - studenter Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Timer siden
Inneklima Godkjent 10.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Timer siden
Praksis i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 17.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Timer siden
Sikkerhet på mobile enheter Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Timer siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Timer siden
Utenlandsstudier i Kina Godkjent 3.5 (Mindre endring) Torstein Høe 5 Timer siden
Samordningsavtale Godkjent 10.0 (Mindre endring) Arve Johansen 5 Timer siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Timer siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.9 Nina Andersen 6 Timer siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Timer siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 6 Timer siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 93.3 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 6 Timer siden
Nasjonale forhandlinger om tidsskrifter Godkjent 4.9 Berit Stærkær 6 Timer siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Timer siden
Department seminars - IBT Godkjent 59.8 Kjetill Østgaard 7 Timer siden
Produsere vitnemål Godkjent 11.6 Anette Knutsen 7 Timer siden
Eksperter i team - for studenter Godkjent 20.2 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 8 Timer siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 32.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 8 Timer siden
Antall forsøk på eksamen Godkjent 3.5 Anette Knutsen 8 Timer siden
Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreundersøkelse Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 8 Timer siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 8 Timer siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 28.4 Unni Merete Salminen 8 Timer siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 9 Timer siden
Etter aktivering Godkjent 2.3 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 9 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.5 Lars Trovatten Grønflaten 9 Timer siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.4 Lars Trovatten Grønflaten 9 Timer siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.4 Vegard Stolpnessæter 11 Timer siden
FS - Registrere sensorkommisjoner i FS Godkjent 1.6 Anette Knutsen 11 Timer siden
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 5.5 Anette Knutsen 11 Timer siden
FS - Vurdering Godkjent 1.5 Anette Knutsen 11 Timer siden
Trening for ansatte NTNU i Ålesund Godkjent 6.3 Linda Mentzoni Granmo 20 Timer siden
Teams - chat og samtaler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 22 Timer siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.8 Vegard Rønning 1 Dag siden
Office 365 - Teams Godkjent 1.2 (Mindre endring) Therese Federl 1 Dag siden
FS - Registrere obligatorisk aktivitet Godkjent 1.5 Anette Knutsen 1 Dag siden
Beredskap - operativ beredskapsplan Godkjent 10.4 Jorunn Wessel 1 Dag siden
Foreldrepermisjon Godkjent 9.5 Rune Haugen 1 Dag siden
FS - Felles Studentsystem Godkjent 7.0 Anette Knutsen 1 Dag siden
Medarbeidersamtale Godkjent 6.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Dag siden
Studieveiledere - IE Godkjent 34.6 Therese Mjøen 1 Dag siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 12.9 Ann-Karin Bromstad 1 Dag siden
Varsling av stans og test av tekniske anlegg Godkjent 23.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Dag siden
Rekruttering av ansatte - forbedringsarbeid Godkjent 5.1 (Mindre endring) Ragnhild Gimse Storrø 1 Dag siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 8.0 Ida Johanne Ulseth 1 Dag siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 14.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Dag siden
685-prosjekter Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.6 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Dag siden
Praksis under studiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 1 Dag siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 25.6 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Datahåndteringsplan Godkjent 5.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Dag siden
Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie Godkjent 6.5 Torkel Johansen 2 Dager siden
Programvareoversikt Godkjent 46.4 Jan Ole Waagen 2 Dager siden
PyMOL Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 2 Dager siden
Studieplaner for SU-fakultetet Godkjent 12.4 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Dager siden
Kjøp av teknisk sprit Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Dager siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 2 Dager siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 38.9 Kristina Jones 2 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 2 Dager siden
EVU-prosjekt i Maconomy Godkjent 6.5 Yngvild Nåvik 2 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.4 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
Søke SFF Godkjent 2.0 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.5 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
Digitale pensumlister Godkjent 6.5 Ilaria Canova Calori 2 Dager siden
Booking av Drivhuset – IDI Godkjent 16.6 Henrik Forbord 2 Dager siden Flytt til søppelkassen
Regnskap - kostnadssted Godkjent 25.0 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.3 Anette Knutsen 2 Dager siden