Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Generelle lover og regler - studier Godkjent 20.4 (Mindre endring) Arild Sørum Hjelle 13 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 5.4 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 1 Dag siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.6 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Dag siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 9.1 Cicilie Nordvik 1 Dag siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.6 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Seksuell trakassering Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Dag siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Dag siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.1 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Dag siden
Dele digitale læringsressurser Godkjent 4.6 Marit Brodshaug 1 Dag siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 28.7 Unni Merete Salminen 1 Dag siden
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.2 Bernt Nicolai Særsten 2 Dager siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 95.2 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 2 Dager siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 Dager siden Flytt til søppelkassen
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.0 Therese Mjøen 2 Dager siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 5.8 Jan Erik Kaarø 2 Dager siden
Matlab Godkjent 16.8 Jan Ole Waagen 2 Dager siden
Vitnemål Godkjent 6.1 Anette Knutsen 2 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.2 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 2 Dager siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 3.0 Jan Ole Waagen 2 Dager siden
Prezi Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 2 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.2 Peder Kristian Brenne 2 Dager siden
FS - Person Godkjent 3.2 Anette Knutsen 2 Dager siden
Skilt og merking Godkjent 10.6 Emil Westly Keiseraas 2 Dager siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 5.3 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Kvikklunsj Godkjent 6.9 Roger Skjelbakken 2 Dager siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 2 Dager siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 3 Dager siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 Anne Margrethe Vik 3 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.8 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 8.8 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.3 Nina Andersen 3 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 2.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Ferdigstille bachelor- og masteroppgave Godkjent 3.7 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Utfylling av masteravtale Godkjent 3.1 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 3 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 19.6 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.5 Heine Anders Skipenes 3 Dager siden
Møteplasser for læring Godkjent 5.4 (Mindre endring) Hilde Sundfær 3 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet Godkjent 8.7 Geir Furhovden 3 Dager siden
Utlysning Global mobilitet i Erasmus Godkjent 3.4 Torstein Høe 3 Dager siden
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 3 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.5 (Mindre endring) Espen Fjærvik 3 Dager siden
HSE at IBT Godkjent 31.9 Espen Fjærvik 3 Dager siden
Generell tekst om NTNU Godkjent 8.1 Bjørg Danielsen 3 Dager siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 3 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.1 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 26.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.3 Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
Pleiepenger Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
Strålevernkoordinatorer Godkjent 9.1 Ann Kristin Sjaastad 4 Dager siden
Felles treningstimer for ansatte i Trondheim Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
Begrunnelse og klage Godkjent 25.1 Anette Knutsen 4 Dager siden
Stoffkartotek Godkjent 26.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Ålesund Godkjent 6.6 Linda Mentzoni Granmo 4 Dager siden
Tekniske og administrative ressurser ved IKJ Godkjent 3.9 Jon Erik Aaseng 4 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 40.5 Per Henning 4 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 52.6 Andrea Hegdahl Tiltnes 4 Dager siden
Praktisk informasjon - for eksamensvakter Godkjent 1.3 Tora Benestad Ulstein 4 Dager siden
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 5.8 Anette Knutsen 4 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 4 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 39.3 Vivian Sekkenes 4 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 54.7 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 4 Dager siden
Valg av studieretning og hovedprofil ved datateknologi - IDI Godkjent 5.2 Unni Kringtrø Eide 4 Dager siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 4 Dager siden
FS - Brukerveiledninger Godkjent 2.7 Anette Knutsen 4 Dager siden