Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Orakeltjenesten Godkjent 23.7 (Mindre endring) Magnar Hole 5 Timer siden
FS - Registrere sensorkommisjoner i FS Godkjent 2.4 Anette Knutsen 8 Timer siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 18.0 Ivar Skjåk Nordrum 10 Timer siden
Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU Godkjent 15.1 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 12 Timer siden
Teams - opprette et team Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Dag siden
Teams - fildeling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Dag siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 6.0 Amelia Dixie Matre 2 Dager siden
Avanserte widgeter for spesielle behov i Liferay Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 53.6 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 2 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 5.9 Frode Fossvold-Jørum 2 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 19.3 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Dager siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.7 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Dager siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 2 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.6 (Mindre endring) Sissel Sæther 2 Dager siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.4 Stine Halle Faugstadmo 2 Dager siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Timeregistrering for NTNU IT Godkjent 5.3 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Eksperter i team - for læringsassistenter Godkjent 23.8 (Mindre endring) Gunhild Gylland 2 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 39.3 Hege Johannessen 2 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Beredskap ved NV Godkjent 28.6 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Dager siden
Samtykke for behandling av personopplysninger Godkjent 1.8 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 11.4 Therese Mjøen 2 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Sensurveiledning Godkjent 4.6 Therese Mjøen 2 Dager siden
HR-skjema i retur Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 2 Dager siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.5 Berit Stærkær 2 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.1 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 3 Dager siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 3 Dager siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 93.6 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 3 Dager siden
Oppgradering av Liferay høsten 2019 Godkjent 1.6 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 Dager siden
Kurs og opplæring i Liferay Godkjent 1.6 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.6 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 3 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 3 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 33.4 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 3 Dager siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 39.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Dager siden
Programvareoversikt Godkjent 46.5 Jan Ole Waagen 3 Dager siden
Quick Terrain Modeler Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 3 Dager siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.9 Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.0 Harald Lenschow 3 Dager siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.8 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
RocScience Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 3 Dager siden