Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Orakeltjenesten Godkjent 23.7 (Mindre endring) Magnar Hole 30 Minutt siden
FS - Registrere sensorkommisjoner i FS Godkjent 2.4 Anette Knutsen 3 Timer siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 18.0 Ivar Skjåk Nordrum 5 Timer siden
Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU Godkjent 15.1 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 7 Timer siden
Teams - opprette et team Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Dag siden
Teams - fildeling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Dag siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 6.0 Amelia Dixie Matre 1 Dag siden
Avanserte widgeter for spesielle behov i Liferay Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 53.6 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 2 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 5.9 Frode Fossvold-Jørum 2 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 19.3 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Dager siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.7 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Dager siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 2 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.6 (Mindre endring) Sissel Sæther 2 Dager siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.4 Stine Halle Faugstadmo 2 Dager siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Timeregistrering for NTNU IT Godkjent 5.3 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Eksperter i team - for læringsassistenter Godkjent 23.8 (Mindre endring) Gunhild Gylland 2 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 39.3 Hege Johannessen 2 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Beredskap ved NV Godkjent 28.6 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Dager siden
Samtykke for behandling av personopplysninger Godkjent 1.8 Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 11.4 Therese Mjøen 2 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Sensurveiledning Godkjent 4.6 Therese Mjøen 2 Dager siden
HR-skjema i retur Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 2 Dager siden