Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Generelle lover og regler - studier Godkjent 20.4 (Mindre endring) Arild Sørum Hjelle 14 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 5.4 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 1 Dag siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.6 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Dag siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 9.1 Cicilie Nordvik 1 Dag siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.6 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Seksuell trakassering Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Dag siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Dag siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.1 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Dag siden
Dele digitale læringsressurser Godkjent 4.6 Marit Brodshaug 1 Dag siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 28.7 Unni Merete Salminen 1 Dag siden
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.2 Bernt Nicolai Særsten 2 Dager siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 95.2 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 2 Dager siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 Dager siden Flytt til søppelkassen
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.0 Therese Mjøen 2 Dager siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 5.8 Jan Erik Kaarø 2 Dager siden
Matlab Godkjent 16.8 Jan Ole Waagen 2 Dager siden
Vitnemål Godkjent 6.1 Anette Knutsen 2 Dager siden