Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
ABE-reformen Godkjent 2.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Måneder siden
Active-HDL Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
ActivePerl Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.6 Bjarne Anders Lein 8 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 5.2 (Mindre endring) Gro Mogseth 3 Måneder siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 4 Måneder siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 4 Dager siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 4 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere tilganger Godkjent 2.9 Guro Kristiane Berge Vistad 4 Måneder siden
AdminStudio Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Adobe Acrobat Godkjent 9.6 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Adobe Acrobat Reader DC Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Adobe Creative Cloud Godkjent 2.9 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden
Adobe InDesign Godkjent 2.1 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Lightroom Godkjent 2.2 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Photoshop Godkjent 2.0 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Premiere Godkjent 2.4 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Afrika - utenlandsstudier Godkjent 1.0 Bjørnar Kvernevik 5 År siden
AIM-Spice Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Aimsun Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Akronym for enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 9 Måneder siden
Aktiver brukerkonto Godkjent 9.5 Guro Kristiane Berge Vistad 2 Måneder siden
Aktivitetskalender til NTNU Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Aktivitetsrapport - MH Godkjent 2.3 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 År siden
Aktivitetsrapport ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Aktuelle kurs - Læringsportal Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Allmenn- og brukerrettet formidling i Cristin Godkjent 5.4 Liv Gaustad 2 År siden
Alternativ toppmal i Liferay Godkjent 6.7 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Alternativt tilbud til hovedekskursjonen Godkjent 2.0 Kjersti Lunden Nilsen 7 Måneder siden
Alternativt toppmal i Liferay Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Altium Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
AML Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Ammepermisjon Godkjent 1.4 Bjarne Anders Lein 15 Dager siden
Anaconda3 Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Anlegg- og utstyrsregistrering - fakturabehandling Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser, kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Ansatt - oppdragstaker- selvstendig næringsdrivende Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Ansatte i offentlige verv Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Ansattegoder og fordeler Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.7 Lise M. Konow Linnerud 3 Dager siden
Ansattlister Godkjent 8.8 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.5 Torstein Høe 1 Måned siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Ansette utenlandsk medarbeider - huskeliste Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 8 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Ansettelsesråd ved NV-fakultetet Godkjent 2.3 Per Henning 5 Måneder siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 5 Måneder siden
Ansettelsesrådet ved SU Godkjent 3.4 Kjersti Strømme 8 Dager siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesutvalg i Gjøvik Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 4 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden