Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 2.9 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 13 Dager siden
ABE-reformen Godkjent 4.2 Harald Bruland 4 Måneder siden
Active-HDL Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 1 År siden
ActivePerl Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 1 År siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 27 Dager siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 3 Måneder siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 6.4 Vilde Sønstebø 3 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Måned siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 9 Måneder siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.3 Gro Lurås 1 Måned siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 6 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 4 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere tilganger Godkjent 3.2 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Måned siden
AdminStudio Godkjent 1.8 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Adobe Acrobat Godkjent 9.6 Jan Ole Waagen 1 År siden
Adobe Acrobat Reader DC Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 1 År siden
Adobe Creative Cloud Godkjent 2.9 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden
Adobe InDesign Godkjent 2.1 Knut Lambrigt Vik 2 År siden
Adobe Lightroom Godkjent 2.2 Knut Lambrigt Vik 2 År siden
Adobe Photoshop Godkjent 2.0 Knut Lambrigt Vik 2 År siden
Adobe Premiere Godkjent 2.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden