Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 11 Måneder siden
ABE-reformen Godkjent 4.2 Harald Bruland 1 Måned siden
Active-HDL Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 11 Måneder siden
ActivePerl Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 11 Måneder siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 24 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 6.0 (Mindre endring) Gro Mogseth 2 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.6 (Mindre endring) Hanne Strypet 16 Dager siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 6 Måneder siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 2 Måneder siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 4 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere tilganger Godkjent 3.1 Guro Kristiane Berge Vistad 24 Dager siden
AdminStudio Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 11 Måneder siden
Adobe Acrobat Godkjent 9.6 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
Adobe Acrobat Reader DC Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 11 Måneder siden
Adobe Creative Cloud Godkjent 2.9 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden
Adobe InDesign Godkjent 2.1 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Lightroom Godkjent 2.2 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Photoshop Godkjent 2.0 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Premiere Godkjent 2.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden