Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Bestille mobiltelefon Godkjent 7.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Bestille PC og Mac Godkjent 26.7 Felix Seifert 1 Måned siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 14.3 Guro Kristiane Berge Vistad 19 Dager siden
Bestille vernebrille Godkjent 6.7 Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Dager siden
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Bestilling PC-utstyr og datarekvisita Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 4 År siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Bestilling under kr 100 000 Godkjent 2.9 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Betale for parkering på NTNU Godkjent 16.8 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Betingelser for betaling og levering Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Bever Control Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
BEVISST - System for virksomhetsstyring Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
BEVISST brukerstøtte Godkjent 12.9 Kjerstin Tobiassen 17 Timer siden
Bibliotek Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 24 Dager siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 5 Måneder siden
Bilder og Media NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Biologiske faktorer Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden