Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Office 365 - Teamsite Godkjent 3.5 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 6 Måneder siden
Office 365 - Word Godkjent 1.8 Tanja Mathiesen 2 År siden
Office 365 Skype for business for studenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Ofte spurte spørsmål i Orakel-skranken Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Ofte stilte spørsmål fra nyansatte Godkjent 5.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Ofte stilte spørsmål i Orakelskranken Godkjent 6.2 (Mindre endring) Tore Stensaker Tefre 1 År siden
Ofte stilte spørsmål om digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 5.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Om forskerlinjen Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Om forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Om Hva skjer Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.2 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 10 Dager siden
Ombygging av lokaler Godkjent 4.1 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 4 Måneder siden
Omfangsvurdering av utveksling Godkjent 1.5 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 11 Måneder siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 8.4 Andrea Hegdahl Tiltnes 1 Måned siden
Områdeansvarlig ved brann IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Områdeansvarlig ved brann IME-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Områdeansvarlig ved brann på NTNU Handelshøyskolen Godkjent 1.8 Randi Leikvold 2 År siden
Områdeansvarlig ved brann ved IE Godkjent 8.6 Kjersti Lunden Nilsen 4 Måneder siden