Alle sider

Status Revisjon Bruker  
AutoCAD Electrical Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 20 Dager siden
AutoCAD LT Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 20 Dager siden
AutoCAD Map 3D Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 20 Dager siden
Autodesk Education Godkjent 1.5 Jan Ole Waagen 20 Dager siden
Automation Studio Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Automatisk Gemini-artikkel NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 3 Måneder siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 24 Dager siden
Automatisk videresending av epost Godkjent 3.3 Vebjørn Slyngstadli 8 Måneder siden
Autorisasjon for helsepersonell Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Avanserte widgeter for spesielle behov i Liferay Godkjent 1.4 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 27 Dager siden
Aventa Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Avfall Godkjent 17.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 19.8 (Mindre endring) Arve Johansen 6 Måneder siden
Avhende smittefarlig avfall Godkjent 7.6 (Mindre endring) Arve Johansen 8 Måneder siden
Avskjed i nåde Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Avslutning av arbeidsforholdet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Avslutning av BOA-prosjekter Godkjent 2.3 (Mindre endring) Yngvild Nåvik 2 År siden
Avspasering ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden