Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lønnsprosessen - lønn eller næring Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 6 År siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lån av lokaler Godkjent 13.2 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Dager siden
Låne AV-utstyr Godkjent 2.7 Aleksander Eikeland 3 År siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 15.0 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Låne fra biblioteket Godkjent 1.0 Stine Thordarson Moltubakk 3 År siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 17.7 Astrid Sandvik 1 Måned siden
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.1 Astrid Sandvik 1 År siden
M+ Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 17 Dager siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 5.3 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
MagiCAD Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Mail Godkjent 1.7 Vebjørn Slyngstadli 10 Måneder siden
Mal for å innhente info til tilgangsavtale Godkjent 4.1 Guro Kristiane Berge Vistad 2 Måneder siden
Maler for utvekslings- og mobilitetsavtaler Godkjent 1.7 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 8 Måneder siden
Maler og veiledninger for bruk av Jobbnorge Godkjent 4.6 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden