Alle sider

Status Revisjon Bruker  
LOSAM for Utdanning 2015 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
LOSAM for Utdanning 2016 Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
LOS-tjenesten - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
LOS-tjenesten - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Lotteri 2019 Godkjent 1.0 Therese Mjøen 13 Dager siden
Lover instrukser og reglement Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Lover og reglementer Godkjent 3.5 Felix Seifert 2 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
LTspice IV Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Læremiddelbank - MH Godkjent 1.7 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læremiddelbank ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.1 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 2.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Læringsmiljøutvalget Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.2 Marit Svendsen 10 Dager siden
Læringsmåldatabasen - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden