Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Dager siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lønn - godtgjørelser - tillegg Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 26 Dager siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 6 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn og reise - Tilskudd forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Lønn og reise - Tilskudd forskningstermin Godkjent 5.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Lønns- og trekkoppgave Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Lønnsforhandlinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 9 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.7 (Mindre endring) Felix Seifert 10 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.1 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden