Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 20 Dager siden
Lover og reglementer Godkjent 3.5 Felix Seifert 24 Dager siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
LTspice IV Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Læremiddelbank - MH Godkjent 1.7 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læremiddelbank ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.0 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 2.7 (Mindre endring) Therese Federl 9 Dager siden
Læringsmiljøutvalget Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Læringsmåldatabasen - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsstøtte - kontaktpersoner Godkjent 6.7 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 1 Måned siden
Læringsstøtteapparat ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Læringstreff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Lærlinger og lærekandidater ved NTNU Godkjent 1.9 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.2 Felix Seifert 2 Dager siden