Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Legg til helligdager for Norge i Outlook Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tomas Albertsen Fagerbekk 6 År siden
Legg til Notis i Liferay Godkjent 2.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Legg til og fjern meldingskanaler Godkjent 8.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden
Legg til og fjern småprogrammer Godkjent 7.4 Christine Anne Sætre 2 År siden
Legg til printer Mac Godkjent 1.0 Claes Henrik Ehlner Svärd 6 År siden
Legg til Tema-tab i Liferay Godkjent 1.4 Christine Anne Sætre 1 År siden
Legg til Toggler i Liferay Godkjent 1.3 Christine Anne Sætre 1 År siden
Legge til bilder i Liferay Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Legge til dokument på nettside i Liferay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Legge til en felles postkasse i Outlook Godkjent 1.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Legge til kalender på nettside Godkjent 3.3 Martin Fjeldvær 4 Måneder siden
Legge til kart på nettside Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Legge til kart til nettside Godkjent 2.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Legge til nettverksstasjoner i Mac OSX for ansatte ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Legge til nettverksstasjoner i Mac OSX for ansatte ved MH Godkjent 2.4 Claes Henrik Ehlner Svärd 2 År siden
Legge til person- og familieinformasjon i HR-portalen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Legge til person- og familieinformasjon i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Legge til portlets i Liferay Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Legge til skriver i Mac OSX Godkjent 1.0 Mikkel Berg Strømstad 6 År siden
Legge til skriver i Mac OSX for ansatte ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden