Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Legge til bilder i Liferay Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Legge til dokument på nettside i Liferay Godkjent 2.0 Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Legge til en felles postkasse i Outlook Godkjent 1.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Legge til kalender på nettside Godkjent 3.3 Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Legge til kart på nettside Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Legge til kart til nettside Godkjent 2.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Legge til nettverksstasjoner i Mac OSX for ansatte ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Legge til nettverksstasjoner i Mac OSX for ansatte ved MH Godkjent 2.4 Claes Henrik Ehlner Svärd 2 År siden
Legge til person- og familieinformasjon i HR-portalen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Legge til person- og familieinformasjon i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Legge til portlets i Liferay Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Legge til skriver i Mac OSX Godkjent 1.0 Mikkel Berg Strømstad 6 År siden
Legge til skriver i Mac OSX for ansatte ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Legge til skriver i Mac OSX for ansatte ved MH Godkjent 3.3 Claes Henrik Ehlner Svärd 2 År siden
Legge til tekst i Liferay Godkjent 2.4 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Legge til video i Liferay Godkjent 2.3 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
LEGO Mindstorms Education EV3 Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Leie av lokaler og utstillingsboder Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Leie Dokkhuset Godkjent 1.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Leie ut hybel eller leilighet Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden