Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Laste opp bilder i dokumentlageret Godkjent 1.1 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
LaTeX - Installasjon og introduksjon Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Latin-Amerika - utenlandsstudier Godkjent 1.0 Bjørnar Kvernevik 5 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Ledelse - generelle oppgaver Godkjent 1.4 Edith Marlene Søndre 2 År siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 32.8 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelse og styring - RKBU Godkjent 2.2 Frode Fossvold-Jørum 6 Måneder siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsesmodell ved ISM Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Leder for ansatt med et rusproblem Godkjent 3.0 (Mindre endring) Synne Mæle 3 År siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Ledergruppemøter ved IKP Godkjent 2.5 (Mindre endring) Gro Mogseth 5 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 13 Dager siden
Ledergruppen ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik - IHG Godkjent 1.2 Kristina Jones 10 Måneder siden
Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund - IHA Godkjent 2.3 Kristina Jones 3 Måneder siden
Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM Godkjent 7.1 Irene Aspli 11 Måneder siden