Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Arbeidskontrakt for studentassistent Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Arbeidsmiljø og tilgjengelighet - ansattpris Godkjent 3.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 9 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 33.4 (Mindre endring) Arve Johansen 5 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.5 Kristin Wergeland Brekke 5 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreskjema Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreundersøkelse Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 6 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.6 (Mindre endring) Arve Johansen 5 Dager siden
Arbeidsoppdrag i Lydia for logistikk Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Arbeidsoppdrag i Lydia for transporten Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeidsplasser og lokaler Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Arbeidstavtaler Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 År siden
Arbeidstid Godkjent 11.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Arbeidstrening Godkjent 2.4 Kristin Lysklett 9 Måneder siden
Arbeidsvilkår for ansatte Godkjent 2.9 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Arbeidsvilkår for ansatte ved NTNU Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
ArcGIS Godkjent 12.0 Jan Ole Waagen 28 Dager siden
ArchiCAD Godkjent 3.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden