Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Kredittkort - virksomhetskort Godkjent 7.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Kredittkort varekjøp - rammeavtale Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Krise under utenlandsopphold Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Krise under utenlandsstudiene Godkjent 3.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 11 Måneder siden
Kryptering av filer Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Krysspublisere innhold Godkjent 1.3 Bjørg Danielsen 2 Måneder siden
Krysspublisering av meldinger i Innsida Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 6 År siden
Kulturinnslag på konferansen Godkjent 5.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Kunnskapsbasen Godkjent 2.0 Christine Anne Sætre 12 Dager siden
Kurs for studenter med lese- og skrivevansker Godkjent 6.5 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Kurs fra Studentsamskipnaden Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Kurs og opplæring i Liferay Godkjent 2.5 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 2 Måneder siden
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 7 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 11 Dager siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden