Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Kontraktshåndtering Godkjent 6.7 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Kontroll og vedlikehold av tak Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.4 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Kontrollere avtrekksskap Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.8 Randi Kallar Devold 1 År siden
Korttidsleie og lån av lokaler Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Kostnadsfordeling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 År siden
Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 5 År siden
Kredittkort Godkjent 20.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
Kredittkort - virksomhetskort Godkjent 7.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Kredittkort varekjøp - rammeavtale Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Krise under utenlandsopphold Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Krise under utenlandsstudiene Godkjent 3.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 10 Måneder siden
Kryptering av filer Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Krysspublisere innhold Godkjent 1.3 Bjørg Danielsen 1 Måned siden
Krysspublisering av meldinger i Innsida Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 År siden
Kulturinnslag på konferansen Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Kunnskapsbasen Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 8 Måneder siden
Kurs for studenter med lese- og skrivevansker Godkjent 6.5 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Kurs fra Studentsamskipnaden Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden