Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 3 Måneder siden
Kompetanseløft innen utdanning og forskning ved NV Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 8 Måneder siden
Konfigurere egne views i HPSM Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 År siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.7 Thor Arild Skaset 9 Dager siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Kontakt vaktmester Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Dag siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for studentrekruttering Godkjent 5.3 Kristina Jones 4 Måneder siden
Kontrakter til signering av rektoratet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Kontraktshåndtering Godkjent 6.7 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
Kontroll og vedlikehold av tak Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.4 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Kontrollere avtrekksskap Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 5 Dager siden
Korttidsleie og lån av lokaler Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Kostnadsfordeling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 År siden
Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 5 År siden
Kredittkort Godkjent 20.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden