Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Kredittkort varekjøp - rammeavtale Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Krise under utenlandsopphold Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Krise under utenlandsstudiene Godkjent 3.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 10 Måneder siden
Kryptering av filer Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Krysspublisere innhold Godkjent 1.3 Bjørg Danielsen 1 Måned siden
Krysspublisering av meldinger i Innsida Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 År siden
Kulturinnslag på konferansen Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Kunnskapsbasen Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 8 Måneder siden
Kurs for studenter med lese- og skrivevansker Godkjent 6.5 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Kurs fra Studentsamskipnaden Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kurs og opplæring i Liferay Godkjent 2.5 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 22 Dager siden
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 6 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 19 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden