Alle sider

Status Revisjon Bruker  
IT-tjenester ved NV Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 1 År siden
JAGS Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Jobb med bilder i Liferay Godkjent 4.3 Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Jobbe til du er 70 år Godkjent 2.8 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Jordfeilsøking Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Juks på eksamen Godkjent 3.4 Anette Knutsen 6 Måneder siden
Juridisk bistand Godkjent 2.5 Jorunn Wessel 1 Måned siden
kaffegrut Godkjent 9.0 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Kalender med Outlook Godkjent 5.8 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Kanaler for informasjon og nyheter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 9 Måneder siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 9 Måneder siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.5 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Karakterbeskrivelser for samfunnsvitenskapelige fag Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 År siden
Karakterbeskrivelser for teknologiske fag Godkjent 5.3 Christine Anne Sætre 5 År siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Karakterskalaen Godkjent 6.4 Elin Merete Bjørgen 4 År siden
Karakterutskrift Godkjent 2.4 Cecilie Dibbern Lydersen 9 Måneder siden
Karakterutskrift - nå med karakterfordeling Godkjent 2.0 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Karantene brukerkonto Godkjent 1.9 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Karriereutvikling for postdoktorer Godkjent 5.0 Kristin Skjeldestad 7 Dager siden