Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Arbeid i høyden Godkjent 5.2 (Mindre endring) Trond Øyum 8 Måneder siden
Arbeid i kum Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Arbeid i laboratorier Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 5 Måneder siden
Arbeid i ventilasjonsanlegg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 5 Måneder siden
Arbeid i verksted og bruk av arbeidsutstyr Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 11 Måneder siden
Arbeid i verksted og bruk av maskinelt utstyr Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Arbeid med avløp Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 11 Måneder siden
Arbeid med biologiske faktorer Godkjent 7.4 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden
Arbeid med forsøksdyr Godkjent 9.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 3 Måneder siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 11.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Arbeid med vakuumpumper Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Arbeid med ventilasjonsfilter Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Arbeid på frakoblet jordet høyspentanlegg Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Arbeidsavtaler Godkjent 7.4 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Måned siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeidskontrakt for studentassistent Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden