Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Hovedekskursjoner - NV Godkjent 7.4 (Mindre endring) Espen Fjærvik 7 Måneder siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 2 Måneder siden
HR - viktige datoer og årshjul Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
HR for HR-medarbeidere Godkjent 11.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 39.9 Rune Haugen 12 Dager siden
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Godkjent 1.7 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.5 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for naturvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 4 Dager siden
HR-nettverk Godkjent 1.8 Rune Haugen 1 Måned siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.8 Vivian Sekkenes 15 Dager siden
HR-skjema i retur Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 29 Dager siden
HSC Chemistry Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden