Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Forvaltning av utstyr - MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Forvaltningsområder og -produkter for NTNU IT Godkjent 1.5 Hans Bækken Kulstad 9 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.8 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 12 Dager siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 3 Måneder siden
Fotokonkurranse Godkjent 2.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Foxit Enterprise Reader Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Fravær av nøkkelpersonell Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Fraværsmelding i epost Godkjent 3.3 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 4 Måneder siden
Fraværsmelding i Outlook Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.0 Heine Anders Skipenes 15 Dager siden
Fremhevet artikkel NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Frivillig oermisjon - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH Godkjent 1.8 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
FrontPage Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
FS - Brukerveiledninger Godkjent 2.6 Anette Knutsen 1 Måned siden
FS - EVU Godkjent 1.3 Anette Knutsen 1 Måned siden