Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Finn studieland og lærested Godkjent 6.5 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 År siden
Finn ut hvor dokumenter er lagret Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 5 År siden
Finne dokumenter i dokumentbiblioteket Godkjent 3.5 Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Finne kilder Godkjent 26.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Fjerne forfatterinformasjon på dokument - for studenter Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden
Fjernstyring ved IT-støtte Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Flagginstruks for NTNU Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Fleksitid Godkjent 3.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
FlexSim Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Flipped classrom i undervisning Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Flipped classroom i undervisning Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Flixo Pro Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Flyreiser - rammeavtale Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Flytt en side i Liferay Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tore Hugubakken 4 År siden
Flytt og sikkerhetskopier epost og kontakter Godkjent 6.6 (Mindre endring) Magnus Berge 1 År siden
Flytte kontor Godkjent 4.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Flyttegodtgjørelse Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Flytteprosess Ålesund Godkjent 2.8 Else Britt Ervik 2 Måneder siden
Flytteprosess Ålesund - Biblioteket Godkjent 1.3 Else Britt Ervik 9 Måneder siden