Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 7.8 Kristina Jones 5 Måneder siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Felles meldingskanaler Godkjent 11.9 Christine Anne Sætre 1 År siden
Felles nettverksområde Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Felles nettverksområde - administrere filgrupper Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Felles treningstimer for ansatte Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Felles treningstimer for ansatte i Trondheim Godkjent 9.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 17 Dager siden
Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.8 (Mindre endring) Hanne Smevik 1 År siden
Felles utskrift Godkjent 2.5 Stig Owe Olsen 2 År siden
Fellesadministrasjon Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Fellesgrad og felles veiledning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Feltarbeid Godkjent 1.0 Siv Ingrid Skau Ekra 6 År siden
Feltarbeid - for deg som deltar Godkjent 9.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Feltarbeid - for deg som leder Godkjent 18.7 Christen Torvik 3 Måneder siden
Ferdigbefaring byggrenhold Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 14.8 Mads Nordtvedt 1 Måned siden
Ferdige presentasjoner - ØK Godkjent 2.0 Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 19.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Ferdigstille bachelor- og masteroppgave Godkjent 3.3 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden