Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Factiva - internasjonal nyhetsdatabase Godkjent 1.4 Cecilie Dibbern Lydersen 9 Måneder siden
FactSage Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Fadderordning for nyansatte Godkjent 4.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Fagforeninger Godkjent 5.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Faglærermøter ved Institutt for bioteknologi Godkjent 14.5 Susanna Maarit Brynhildsen 1 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Faglærers oppmøte under eksamen Godkjent 2.0 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Fagplan Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Fakultetsforum Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Fakultetsstyret - fakultet for teknologi Godkjent 23.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 4 Dager siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen Godkjent 26.2 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 6.3 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden