Alle sider

Status Revisjon Bruker  
ePhorte - Opprette personalmappe Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Opprette saksmappe Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Opprette tilgangsgruppe på sak- og journalpostnivå Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Opprette utgående dokument Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Opprette X-notat Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Overføre tilgangsgruppe til alle journalposter Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Postfordeling og omfordeling Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Pålogging Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - sak- og arkivsystem Godkjent 23.3 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Sammenstille dokumenter i en sak til en fil Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Sende kopi med epost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Sette inn vedlegg fra en annen journalpost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
ePhorte - Søkemuligheter Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
Ephorte brukerveiledning Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte instruksjonsvideo Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte Outlook Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
Epost for Android Godkjent 4.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
E-post for studenter med ansattforhold Godkjent 1.6 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 5 Måneder siden
Epost med Outlook Godkjent 5.5 Christine Anne Sætre 1 År siden