Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 95.5 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 2 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 10.8 Marianne Utne Nilsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 5.5 Roger Skjelbakken 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Sekson for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Roger W. J. Alterskjær 4 År siden
Vitenskapsmuseets beredskapsplan Godkjent 2.4 Morten Sylvester 11 Måneder siden
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.6 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 1 År siden
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 11.4 Renate Lillian Johansen 1 Måned siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 28 Dager siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.3 Christen Torvik 4 Måneder siden
Vitnemål Godkjent 6.1 Anette Knutsen 8 Dager siden
VLC Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Vortex Studio Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
VPN på Android Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
VPN på Iphone og Ipad Godkjent 4.6 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden