Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Windows 10 Godkjent 2.8 Leif Jakobsen 2 År siden
WinSCP Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
WinZip Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 4 År siden
Wonderware Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Måneder siden
Written examination off campus Godkjent 2.2 Marte Helene Foss 2 År siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
X-win 32 Godkjent 4.7 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 16.3 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 16 Timer siden
Økonomirapporter i Maconomy Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Økonomisk støtte til studentarrangement Godkjent 2.0 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 2.3 Rune Haugen 13 Dager siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.7 Nina Kotte 12 Måneder siden
Økonomiskolen Godkjent 3.1 Elin Merete Bjørgen 1 År siden