Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Vitenskapsmuseet - Fagråd for digital deling Godkjent 1.2 Roger W. J. Alterskjær 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.1 Morten Sylvester 28 Dager siden
Vitenskapsmuseet – Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Vitenskapsmuseet - Internt fagråd for formidling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet Godkjent 8.8 Geir Furhovden 16 Timer siden
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet - Arkiv Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Vitenskapsmuseet - LOSAM Godkjent 10.8 Christen Torvik 3 År siden
Vitenskapsmuseet - LOSAM - arkiv Godkjent 3.4 Thomas Andersen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 16 Timer siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 95.5 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 11 Timer siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 10.8 Marianne Utne Nilsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 5.5 Roger Skjelbakken 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Sekson for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Roger W. J. Alterskjær 4 År siden
Vitenskapsmuseets beredskapsplan Godkjent 2.4 Morten Sylvester 11 Måneder siden
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.6 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 1 År siden
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 11.4 Renate Lillian Johansen 1 Måned siden