Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 9 Måneder siden
VVS-tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Webinar som digital læringsarena Godkjent 4.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Webinnholdsvisning i Liferay Godkjent 3.9 Jorunn Wessel 22 Dager siden
Webstatistikk Godkjent 6.2 Christine Anne Sætre 8 Måneder siden
Widget i Liferay - hva er det Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 4 Måneder siden
Wiki for bachelorstudenter i kjemi Godkjent 11.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Wikipedia Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Måneder siden
Wikisider - Confluence Godkjent 2.2 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Windows 10 Godkjent 2.8 Leif Jakobsen 2 År siden
WinSCP Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
WinZip Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 4 År siden
Wonderware Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Måneder siden
Written examination off campus Godkjent 2.2 Marte Helene Foss 2 År siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
X-win 32 Godkjent 4.7 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden