Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 3.8 Kristina Jones 20 Dager siden
Utvekslingsavtaler ved medisinstudiet - University of Torino Godkjent 1.0 Kristina Jones 6 Måneder siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 7 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 7 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Utvikling av Inspera Assessment - for ansatte Godkjent 2.6 Hanne Kristin Berg 10 Dager siden
Uønskede hendelser i lab eller verksted - Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Vaksine Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 21 Dager siden
Vaksiner Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Vakt og service på campus Godkjent 4.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Vakthold og assistanse på campus Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 År siden
Vakthold og assistanse utenfor arbeidstid Godkjent 1.0 Sidsel Kristiansen 4 År siden
Valg av hovedprofil - IES Godkjent 2.1 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Valg av studieretning - IES Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Valg av studieretning - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Valg av studieretning og hovedprofil ved datateknologi - IDI Godkjent 4.9 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 3 Måneder siden
Valg av verneombud Godkjent 3.1 Hilde Apneseth 1 År siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved DMFs institutter 2014 Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 19.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden