Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 13.8 (Mindre endring) Rune Haugen 2 Måneder siden
Uganda Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Ulønnet foreldrepermisjon Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Undersøkelser om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 25.7 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden
Undervisningstrender Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Uniped Godkjent 9.8 Marit R. Pettersen 1 Måned siden
Universell utforming Godkjent 2.8 Christine Anne Sætre 3 År siden
Universell utforming - standarder for korrekt kode Godkjent 1.8 Tore Hugubakken 2 År siden
Universell utforming av IKT ved NTNU Godkjent 5.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Universell utforming av innhold på nett Godkjent 2.7 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 3 År siden
Universitetsavisa Godkjent 2.0 Christine Anne Sætre 6 År siden
Universitetskommune Godkjent 1.7 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 8 Måneder siden
Universitetspedagogiske kurs Godkjent 2.5 Marit R. Pettersen 6 Måneder siden
Ut og innflytting av kontor eller annet areal Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Utbygging av trådløst nett Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden