Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Søk om tilrettelegging som toppidrettsstudent Godkjent 2.9 Cecilie Christensen Baar 18 Dager siden
Søk om uførepensjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.8 Bjarne Anders Lein 17 Dager siden
Søk opptak ved Universitetssenteret på Svalbard Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Søk støtte til formidling - IE Godkjent 3.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Søk støtte til formidling ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Søk støtte til formidling ved IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 3.1 Gunnhild Oftedal 6 Dager siden
Søk støtte til nasjonale eksterne prosjekter - IE Godkjent 3.7 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 3.3 Gunnhild Oftedal 2 Måneder siden
Søk støtte til vitenskapelig konferanse - IE Godkjent 2.8 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Søke etter mottatte kopier i ePhorte Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Søke i HPSM Godkjent 15.4 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kjersti Strømme 17 Dager siden
Søke lesesalplass ved HF og SVT - masterstudenter Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Søke NFR- og andre prosjekt - IE Godkjent 2.7 Gunnhild Oftedal 11 Måneder siden