Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Søk om pensjon Godkjent 5.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 9 Måneder siden
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Søk om tilrettelegging som toppidrettsstudent Godkjent 2.8 (Mindre endring) Maria Lillemoen 4 Måneder siden
Søk om uførepensjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.7 Cicilie Nordvik 4 Dager siden
Søk opptak ved Universitetssenteret på Svalbard Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Søk støtte til formidling - IE Godkjent 3.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Søk støtte til formidling ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Søk støtte til formidling ved IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 2.8 Gunnhild Oftedal 10 Måneder siden
Søk støtte til nasjonale eksterne prosjekter - IE Godkjent 3.7 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 3.3 Gunnhild Oftedal 1 Måned siden
Søk støtte til vitenskapelig konferanse - IE Godkjent 2.8 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Søke etter mottatte kopier i ePhorte Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
Søke i HPSM Godkjent 15.4 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 3 Måneder siden