Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Særplass ved utplassering - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 15 Dager siden
Søk flytting av arbeidssted - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Søk flytting av arbeidssted - NV Godkjent 4.6 Bjarne Anders Lein 13 Dager siden
Søk forflytting av arbeidssted - NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 2.4 Christen Torvik 10 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 7 Måneder siden
Søk om alderspensjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 5 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Søk om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Søk om forhåndsgodkjenning av fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Søk om forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Søk om forskningstermin Godkjent 8.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder Godkjent 4.0 Anette Knutsen 7 Dager siden
Søk om merittering Godkjent 6.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Søk om nærparkering på Gløshaugen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Søk om nærparkering på NTNU Godkjent 6.5 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Søk om pensjon Godkjent 5.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden