Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 3.3 Gunnhild Oftedal 21 Dager siden
Søk støtte til vitenskapelig konferanse - IE Godkjent 2.8 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Søke i HPSM Godkjent 15.4 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Søke lesesalplass ved HF og SVT - masterstudenter Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Søke NFR- og andre prosjekt - IE Godkjent 2.7 Gunnhild Oftedal 9 Måneder siden
Søke om arbeidstrening Godkjent 2.0 Edith Marlene Søndre 1 År siden
Søke permisjon fra stilling Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Søke SFF Godkjent 2.0 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Søknad om delstudier i utlandet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Søknad om Forhåndsgodkjenning og Søknad om Delstudier Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Søknad om forhåndsgodkjenning/godkjenning av fagplan ved utenlandsopphold Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Søknad om praksisutveksling Godkjent 4.3 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Søknad om utveksling i utlandet Godkjent 22.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 8 Måneder siden
Søknad om utveksling til lærested i utlandet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Søknadsforsider til Canada og USA Godkjent 2.2 (Mindre endring) Cesilie Welle Lande 4 År siden
Søknadsforsider til USA og Canada Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Søknadsfrister for utenlandsstudier Godkjent 7.9 (Mindre endring) Torstein Høe 7 Dager siden
Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden