Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieveiledere ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieveiledning Godkjent 8.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Styre råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styret ved Institutt for fysikk Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Styrevalg Godkjent 23.0 Kristin Wergeland Brekke 7 Måneder siden
Styringsreglement Godkjent 5.9 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Støtte til nasjonale eksterne prosjekter - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Støtte til studentformål ved IMF Godkjent 2.7 Stian Tamlagsrønning 19 Dager siden
Støv Godkjent 16.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Støy Godkjent 12.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden
Svaksynt eller blind Godkjent 1.0 Tone Kvenild 6 År siden
Svar på søknad om utvekslingsopphold Godkjent 1.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Syk i ferien Godkjent 1.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Syk på eksamen Godkjent 3.7 Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Sykdom under forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Sykdom under forskningstermin Godkjent 3.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden