Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Stipend fra NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Stipend gjennom Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Stoffkartotek Godkjent 26.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Dager siden
Stoffkartotek - kontaktpersoner Godkjent 5.7 (Mindre endring) Arve Johansen 7 Måneder siden
Strategi og budsjett - definisjon av begreper Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Strategi og budsjett - Oppfølging og rapportering Godkjent 2.1 Mads Saurstrø 1 År siden
Strategi og planarbeid Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.0 Nina Kotte 10 Måneder siden
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Strategisk personalplanlegging Godkjent 2.7 Kari Rueslåtten 2 År siden
Stress på arbeidsplassen Godkjent 2.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Structure Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Strømbrudd og feilsøking i høyspentanlegg Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Strømming i Levende bilder Godkjent 2.6 (Mindre endring) Synnøve Aune 2 Måneder siden
Strømming i Levende bilder-prosjektet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Dager siden
Strålevern Godkjent 1.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Strålevern - ansvar og oppgaver Godkjent 10.5 Ann Kristin Sjaastad 7 Måneder siden