Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Satser for mat ved representasjon og bevertning Godkjent 3.5 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Scientific Workplace Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
SciFinder Godkjent 2.9 Roar Storleer 1 År siden
Seksjon for naturhistorie - Rapport- og notatserie Godkjent 2.2 Anders Nese 4 År siden
Seksuell trakassering Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 8 Timer siden
Semesteravgift og registrering Godkjent 8.6 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Semesterhåndbøker - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.8 Mona Dalland Stormo 1 År siden
Semesterkort Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Seniordagene Godkjent 4.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.1 Tore Hugubakken 11 Måneder siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 6 Måneder siden
Sensurere mappe i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 8 Måneder siden
Sensurfrist Godkjent 2.4 Anette Knutsen 6 Måneder siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 Anne Margrethe Vik 2 Dager siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 1 Måned siden
Sensurveiledning Godkjent 4.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 Måned siden
Sentralt forskningsutvalg Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 5 År siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.6 Rune Haugen 4 Dager siden
Serviceerklæring for museumsadministrasjonen Godkjent 7.6 Renate Lillian Johansen 6 Måneder siden