Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Saksbehandling i Lydia for teamleder i LPR Godkjent 2.7 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Saksbehandling i Lydia for teamleder og oppgavefordeler i Logistikkteamet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Saksbehandling i LYDIA ved fravær av arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i Lydia ved fravær av teamleder i LPR Godkjent 2.6 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 2 År siden
Saksdokumenter - Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 2003-2016 Godkjent 4.8 Kristina Jones 2 År siden
Sakspapirer - Fakultetsstyret MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 11.8 Bernt Nicolai Særsten 2 Måneder siden
Samlokalisering Godkjent 5.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Samlokalisering - IV Godkjent 15.3 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Samlokalisering - NV Godkjent 8.2 Pernille Feilberg 1 År siden
Samlokalisering - ØK Godkjent 6.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 11 Måneder siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.8 Jan Håvard Ryen 22 Dager siden
Samordningsavtale Godkjent 10.1 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Samskriving for undervisere Godkjent 4.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Samtykke for behandling av personopplysninger Godkjent 1.9 Harald Bruland 1 Måned siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 3 År siden
Samtykke ved foto - video - lyd Godkjent 2.9 Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
SAP2000 Godkjent 2.0 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.6 Andrea Hegdahl Tiltnes 11 Måneder siden