Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Reiseforskudd Godkjent 6.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Reiser for midlertidig ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Reiser mellom NTNU campus Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiseregning Godkjent 12.6 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
Reiseregning for ikke-ansatte Godkjent 3.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Reiseregning i retur Godkjent 2.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Reiseråd fra Utenriksdepartementet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SVT Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved ØK Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Rekruttere vitenskapelig ansatte ved SU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Rekruttering av ansatte - forbedringsarbeid Godkjent 5.4 Rune Haugen 1 Måned siden
Rekrutteringsmateriell Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Rekrutteringsprosessen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Rektors møte med nyansatte Godkjent 8.7 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Religiøse høytider Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Relux Suite Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden