Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ringe med Skype Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Risikovurdering Godkjent 20.5 Lise M. Konow Linnerud 26 Dager siden
Risikovurdering for informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 2 År siden
Risikovurdering og HMS ved store arrangement Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.7 Christoffer V Hallstensen 1 År siden
RocScience Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Rollebeskrivelser - Prosjektprosessen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Rollebeskrivelser for ansatte - Økonomiavdelingen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Rollebeskrivelser for ansatte i økonomifunksjoner Godkjent 5.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Roller og ansvar Godkjent 1.2 Kai Torgeir Dragland 9 Måneder siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.6 Randi Kallar Devold 1 År siden
Romkort Godkjent 21.7 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden
RSS widget i Liferay Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Rus Godkjent 9.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Rusproblem Godkjent 1.0 Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Rutinebeskrivelse for søknader eksterne forskningsmidler - VM Godkjent 1.5 Roger Skjelbakken 9 Måneder siden
Rutiner for arkeologisk feltarbeid ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Skule Olaus Svendsen Spjelkavik 1 År siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 3.9 Yngvild Nåvik 1 År siden
Rutiner for internkontroll ved Psykologiske poliklinikker Godkjent 2.7 Terje Johansen 9 Måneder siden