Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - utgående faktura Godkjent 10.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.9 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Regnskapsføre egeninnsats på BOA-prosjekter Godkjent 2.3 Yngvild Nåvik 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Reinstallasjon av ePhorte Outlook etter utrulling av Office 365 Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 10 Dager siden
Reiseforskudd Godkjent 6.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Reiser for midlertidig ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Reiser mellom NTNU campus Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiseregning Godkjent 12.6 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
Reiseregning for ikke-ansatte Godkjent 3.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Reiseregning i retur Godkjent 2.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Reiseråd fra Utenriksdepartementet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SVT Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved ØK Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden