Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Regler for eksamen Godkjent 3.4 Anette Knutsen 11 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 År siden
Regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Regnskap - attester Godkjent 8.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Delinstruks for merverdiavgiftsområdet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva Godkjent 1.3 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskap - frister Godkjent 10.5 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.4 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Regnskap - kostnadsfordeling av reiseregninger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Regnskap - kostnadssted Godkjent 25.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift Godkjent 5.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift og kunst Godkjent 1.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden