Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Rammefordelingsmodellen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Rapport om utenlandsopphold Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Rapport om utenlandsopphold - delstudier i utlandet Godkjent 4.6 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Rapporter om mobbing og trakassering Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 4 Måneder siden
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 2.4 Harald Hauknes 1 År siden
Rapportering fra forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Rapportering fra forskningstermin Godkjent 4.3 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.2 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 Måned siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida 2.0 Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Rediger din profilside Godkjent 14.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Redigere temaside Godkjent 2.5 Harald Bruland 2 Måneder siden
Redigere wikiside Godkjent 32.3 Harald Bruland 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Refusjon av personlige utlegg Godkjent 14.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regelbank - lenkesamling for ansatte i administrasjonen Godkjent 3.0 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Registrer e-post fra Outlook direkte til arkiv Ephorte Godkjent 4.5 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Registrer kredittkort i HR-portalen Godkjent 3.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Registrer kredittkort i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Registrere arbeidstid Godkjent 9.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden