Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Quick Terrain Modeler Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Quizlet Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
R Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
R Studio Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
Rammefordelingsmodellen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Rapport om utenlandsopphold Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Rapport om utenlandsopphold - delstudier i utlandet Godkjent 4.6 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Rapporter om mobbing og trakassering Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Måneder siden
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 2.4 Harald Hauknes 1 År siden
Rapportering fra forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Rapportering fra forskningstermin Godkjent 4.3 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.1 Harald Bruland 1 Måned siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida 2.0 Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Rediger din profilside Godkjent 14.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Redigere temaside Godkjent 2.5 Harald Bruland 1 Måned siden
Redigere wikiside Godkjent 32.3 Harald Bruland 1 Måned siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 9 Dager siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Refusjon av personlige utlegg Godkjent 14.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden