Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Vernepliktskontakt Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Verneombud Godkjent 22.7 (Mindre endring) Kristin Lysklett 4 Måneder siden
Vernekort Godkjent 5.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Vernebrille med synskorreksjon Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 3.5 Berit Stærkær 3 Måneder siden
Verktøy for læring Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 6.7 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 15 Dager siden
Verktøy for idémyldring Godkjent 1.9 Gerd Johanne Hestnes 21 Dager siden
Verkstedene ved NV-fakultetet Godkjent 2.6 Per Henning 1 År siden
Velferdspermisjon Godkjent 2.4 (Mindre endring) Rune Haugen 2 Måneder siden
Velferdsmidler Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU Godkjent 1.8 Kjersti Møller 1 År siden
Veiledning for helseforskning - Planleggingsfasen Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Veilederinformasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 19.4 (Mindre endring) Torstein Høe 14 Dager siden
Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygningsmasse Godkjent 1.6 Kari Ingebrigtsen 1 År siden
Vedlikehold av wikiside Godkjent 1.7 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 5 År siden
Vedlegg på wikiside Godkjent 3.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
VDI i Ålesund Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden