Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.1 Harald Bruland 3 Dager siden
Publisere arrangement internt og eksternt Godkjent 6.1 Harald Bruland 3 Dager siden
Felles meldingskanaler Godkjent 12.1 Harald Bruland 3 Dager siden
Domenenavn ved NTNU Godkjent 10.5 Harald Bruland 3 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 6 Dager siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 20.0 Kjersti Møller 6 Dager siden
Opprette nettsted Godkjent 6.1 Harald Bruland 6 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.2 Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
Redigere wikiside Godkjent 32.3 Harald Bruland 6 Dager siden
Mazemap - veiledning Godkjent 6.5 Harald Bruland 6 Dager siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.1 Harald Bruland 6 Dager siden
Juridisk bistand Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tonje Faanes 6 Dager siden
FUS - Sentrale dokumenter Godkjent 3.7 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 7 Dager siden
Skjemaverktøy Godkjent 3.3 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 7 Dager siden
Eksperter i team Godkjent 14.3 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 7 Dager siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.2 Tora Benestad Ulstein 7 Dager siden
Maconomy Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 7 Dager siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 7 Dager siden
Kredittkort Godkjent 20.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 7 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 11.9 Therese Mjøen 7 Dager siden